Skip to content

Ecologische folie

Alle folies die wij maken zijn 100% recycleerbaar.

Daarnaast kunnen ze ook verkregen worden in bio-based, afbreekbaar of gemaakt met gerecycled materiaal.
PlasticUnion_14.jpg
PlasticUnion_19.jpg
PlasticUnion_56.jpg

Wanneer men spreekt van ecologische folies, dan denken de meesten spontaan aan bio-degradeerbare folies.  Maar is deze bio-degradeerbare folie echt wel zo millieu vriendelijk ?  En bestaat het wel echt ?

De term bio-degradeerbaar bestaat uit twee begrippen : bio en degradeerbaar.

Bio wil zeggen dat het product niet gemaakt is van oliederivaten, maar wel uit een hernieuwbare bron.  Men mag een folie bio noemen vanaf er minstens 20% hernieuwbaar materiaal in de folie zit.

Degradeerbaar wil zeggen dat de folie zich op korte tijd ontbindt, deze ontbinding kan op verschillende manieren tot stand komen.

Een bio folie is niet noodzakelijk degradeerbaar, en een degradeerbare folie is niet noodzakelijk bio.

Bio-degradeerbaar in de zin dat U het in de natuur kan werpen zoals een bananenschil bestaat niet.  Elke degradatie reactie komt enkel voor in bepaalde omstandigheden.

Bij composteerbare folies gaat de folie enkel degraderen als ze in een compostomgeving belanden, en dan nog, de reactie is nooit 100%, er is altijd een restfractie dat overblijft.

Bij oxo-degradeerbare folies verbrokkelt de folie tot brokjes en tenslotte tot stof, maar het verdwijnt niet echt, erger nog, het zijn microplastics die in de natuur blijven.

Bij degradatie in stortomgeving wordt de folie opgegeten door micro-organismen, echter storten is ook niet meer van deze tijd, er bestaan betere oplossingen voor het revaloriseren van ons afval.

Volgens Plastic Union is de minst milieu belastende verpakking een verpakking gemaakt met gerecycled materiaal.

Ons inziens is het gebruik van gerecycled materiaal het minst millieubelastend omdat :

> Elke kg gerecycled materiaal moet niet ontgonnen worden

> Elk kg gerecycled materiaal is in zijn vorige levenscyclus niet in de natuur beland

> Indien iedereen gerecycled materiaal eist in zijn product, dan stijgt de vraag naar recyclaat en dus ook haar waarde.  Indien haar waarde stijgt zal er minder neiging zijn plastic weg te werpen of niet te recycleren.

Indien U opteert voor recycleerbare folie gemaakt mer gerycled materiaal, dan heeft U nog de keuze tussen het gebruik van Post Industrial Recycled material (PIR) en Post Consumer Recycled material (PCR).


Bij Plastic Union kan U terecht voor volgende folies met minder ecologische impact

1) Versterkte folies zodat Uw verpakking zo licht mogelijk is

2) Folies gemaakt met gercycled materiaal

3) Folies gemaakt met hernieuwbaar materiaal (BIO-X)

Ontvang een gratis offerte voor ecologische folie